Broker ubezpieczeniowy


Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii brokerskiej ABC Broker Rafał Gardocki.

Jeżeli potrzebujesz najlepszej oferty (wszystkie ubezpieczenia, nawet te nietypowe), a nie masz czasu, żeby jej szukać, jeżeli nie chcesz angażować się zarówno zawarcie umowy ubezpieczenia jak też potem w likwidację szkody- skorzystaj z naszych usług.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, jednak w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego nie jest pełnomocnikiem firmy ubezpieczeniowej a pełnomocnikiem klienta czyli Ciebie. W praktyce oznacza to, że broker kieruje się wyłącznie Twoim interesem. Aby zostać brokerem, należy zdać egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego z bardzo rozległego zakresu wiedzy ubezpieczeniowej.

Jak wygląda współpraca z kancelarią brokerską?

1. Zasady współpracy są dokładnie określone w dwóch dokumentach: umowie zlecenia brokerskiego podpisanej pomiędzy brokerem a klientem, oraz pełnomocnictwie udzielonym przez klienta brokerowi. Dokumenty te określają prawa i obowiązki klienta i brokera oraz określają jakie czynności w imieniu klienta może podejmować broker.

2. Po podpisaniu w/w dokumentów broker przeprowadza audyt zawartych przez klienta umów ubezpieczenia. Audyt jest dokonywany pod kątem kompleksowości zakresu ochrony oraz stosunku ceny do jakości produktów ubezpieczeniowych posiadanych przez klienta.

3.  Proces zawarcia polisy za pośrednictwem brokera wygląda następująco: broker wysyła do firm ubezpieczeniowych zapytanie ofertowe z określeniem potrzeb klienta. Firmy udzielają odpowiedzi na zapytanie. Następnie broker przygotowuje pisemną rekomendację którą przedstawia klientowi. Na tej podstawie wybrana zostaje firma ubezpieczeniowa. Pracownicy wybranej firmy ubezpieczeniowej wystawiają polisę. Klient opłaca składkę ubezpieczeniową.

4. Jak wygląda likwidacja szkód z umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem brokera? Klient dokonuje zgłoszenia szkody i określa iż cała korespondencja ma trafiać do jego pełnomocnika- kancelarii brokerskiej. Kolejne etapy likwidacji są realizowane przy udziale brokera- łącznie z oględzinami i ewentualnymi odwołaniami. Nasza kancelaria współpracuje z jedną z większych kancelarii adwokackich w Białymstoku, dzięki czemu nasi klienci mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w przypadku sporów sądowych.

Korzyści ze współpracy z kancelarią brokerską ABC Polisa Rafał Gardocki:

- oszczędność czasu- my szukamy najlepszej oferty ubezpieczeniowej skrojonej na miarę Twoich potrzeb i możliwości

- oszczędność pieniędzy- bardzo często udaje się uzyskać lepszą ofertę cenową niż dotychczas klient posiadał

- spokój- klient przekazuje los swoich ubezpieczeń profesjonalistom. Nie ma potrzeby abyś przeglądał ogólne warunki ubezpieczenia aby utwierdzić się, czy dany produkt jest stworzony dla Ciebie. My zrobimy to za Ciebie.

Ile to kosztuje?

Nic. Klient płaci tylko i wyłącznie samą składkę. Broker jest wynagradzany przez poszczególne Zakłady Ubezpieczeń.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

ABC Broker Rafał Gardocki

tel. 607 167 949

lub zapraszamy do naszego biura.

 

 logo_broker male